• VBC-420Z27

 • 功能特点:
 •  

  ▶ 内置 27 倍光学变焦镜头

  ▶内置 27 倍光学变焦镜头(焦距:3.6 到 97.2 毫米)

  ▶自动对焦/自动光圈

  ▶可切换的滤镜实现日夜两用性能

  ▶用于降噪的 DNR 功能

 • [查看详细]
 • VTC-206

 • 功能特点:
 •  

  ▶ 高品质彩色图像(600 电视线)

  ▶宽视场

  ▶室内和室外均适合应用

  ▶安装隐蔽、简单

 • [查看详细]
 • VBC-265

 • 功能特点:
 •  

  ▶ 高品质图像

  ▶突出的清晰度(540 电视线)

  ▶良好的夜间红外灵敏度

  ▶自动检测镜头

  ▶易于安装

  ▶交流或直流电源工作

 • [查看详细]
 • VBC-255

 • 功能特点:
 • ▶ 高品质图像

  ▶突出的清晰度(540 电视线)

  ▶星光技术显著提升灵敏度

  ▶自动检测镜头

  ▶易于安装

  ▶交流或直流电源工作

 • [查看详细]